Teksti suurus:

Harju, Järva, Lääne, Rapla ja Saare maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2016, 6

Harju, Järva, Lääne, Rapla ja Saare maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 03.05.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  (1) Loodusobjektide hävimise ja nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised kaitstavad looduse üksikobjektid Harju maakonnas:
  1) Rabakivi tamm (KLO4000394)1;
  2) Kopli savikarjääri paljand (KLO4000076);
  3) Mäekalda-Liivoja paljand (KLO4000115);
  4) Kopliranna kivi (KLO4000078);
  5) Krulli kivi (KLO4000080);
  6) Harilik hobukastan (KLO4000021);
  7) Jürihansu kask (KLO4000126 ).

  (2) Loodusobjektide hävimise ja nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised kaitstavad looduse üksikobjektid Järva maakonnas:
  1) Saare-Indreku kadakas (KLO4001290);
  2) Kuninga-aru mänd (Kuninga arumänd) (KLO4001292);
  3) Linnametsa rändrahn (KLO4001133);
  4) Mäo mõisa kaks tamme (KLO4001291);
  5) Mäo mõisa kaks saart (KLO4001293);
  6) Mäo mõisa elupuude kaks rühma (KLO4001294);
  7) Koigi ussikuusk (KLO4000821);
  8) Hatuseviljaline pappel (KLO4000192);
  9) Huuksi elupuu (KLO4001250);
  10) Vanga kased (KLO4000737);
  11) Kääri pärn (KLO4000217);
  12) Jungi talu vahtrad (3) ja pärnad (2) (KLO4000879);
  13) R. Kamseni kask (KLO4001295);
  14) Kaarlipõlma kask (Kaaripõlme kask) (KLO4001296);
  15) Linnase kadakas (KLO4001297);
  16) Koigi hõbehaab (KLO4001298);
  17) Türi-Alliku ussikuusk (KLO4001299);
  18) Sütemetsa ussikuusk (KLO4001300);
  19) Änari pärn (KLO4000593);
  20) Päinurme tamm (KLO4000600).

  (3) Loodusobjektide hävimise ja nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised kaitstavad looduse üksikobjektid Lääne maakonnas:
  1) Kägi pirnipuud (J. Kägi poolt aretatud pirnipuud, 45 tk) (KLO4000617);
  2) Osmussaare rahn (2) (Osmussaare 2 gneissbretša rahnu) (KLO4000902);
  3) Tammiku kivikülv (KLO4000908);
  4) Kürema kivikülv (KLO1000510);
  5) Kivikülv (Aruküla kivikülv) (KLO01000110);
  6) Laikmaa kadakad (20) (KLO4000776);
  7) Koluvere saar (KLO4000815);
  8) Koluvere tammede allee (KLO1200581);
  9) osaliselt (kaks puud kolmest: ida- ja edelapoolseim) hariliku pöögi punaleheline vorm (3) (Matsalu pöögid) (KLO4000875);
  10) Rame kadakas (kadakas, Polli kadakas) (KLO4000238);
  11) Hardu tamm (KLO4000188).

  (4) Loodusobjektide hävimise ja nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised kaitstavad looduse üksikobjektid Rapla maakonnas:
  1) Mikumäe pärn (KLO4000327);
  2) Lõhislehine hall lepp (KLO4000410);
  3) Naravere tamm (Köstri tamm) (KLO4000679);
  4) Tagasaare kadakas (Tagasaare tüvikadakas) (KLO4000246);
  5) Muru kadakas (KLO4000677);
  6) Vaopere pappel (KLO4000256);
  7) Männiku kadakas (KLO4000582);
  8) Kibasto kask (KLO4000206).

  (5) Loodusobjektide hävimise ja nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised kaitstavad looduse üksikobjektid Saare maakonnas:
  1) Pärn (KLO4000236);
  2) Põndi kask (KLO4000808);
  3) Rauna viirpuud (2 tk) (KLO4000638);
  4) Kadakas (KLO4000200);
  5) Nõmpa pappel (KLO4000795);
  6) Jalakas (KLO4000196);
  7) Haab (KLO4000186);
  8) Mänd (KLO4000225);
  9) Veimuti mänd (KLO4000292);
  10) Audla saar (KLO4000183);
  11) Harilik saar (KLO4000190);
  12) Mäebe pooppuu (KLO4000352);
  13) Karujärve pooppuu (KLO4000691);
  14) Tamm (KLO4000247);
  15) Tuhkpihlakas (KLO4000251);
  16) Põlde pappel (Pöide pappel) (KLO4001107);
  17) Pilli vaher (KLO4000229).

§ 2.   Otsuste kehtetuks tunnistamine

  (1) Seoses paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistada kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punkt 106 ja ENSV Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsuse nr 205 „Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate vabariikliku tähtsusega objektide loetelu” alajaotuse VI „Puud” punkt 24;
  2) Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a määruse nr 102 „Geoloogiliste mälestiste kaitse alla võtmine” lisa „Looduse üksikobjektidena kaitse alla võetavate geoloogiliste mälestiste nimekiri” punktid 10, 14, 32 ja 33;
  3) Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määruse nr 105 „Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine” I osa „Looduskaitse all olevate üksikpuude ja puudegruppide nimekiri” punkt 27;
  4) Keskkonnaministri 15. juuni 2006. a määruse nr 41 „Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine” § 2 punkt 5.

  (2) Seoses paragrahv 1 lõikes 2 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistada kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Looduskaitse Nõukogu 23. novembri 1937. a otsuse „Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas” osa A „Puud” alajaotuse „Kadakaid” punkt 1;
  2) Sotsiaalministri 6. oktoobri 1939. a otsuse „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus” alajaotuse a) „Puud” punkt 3 ja ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punkt 153;
  3) Sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsuse „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus” alajaotuse B „Rändrahnud” punkt 15;
  4) ENSV Hariduse Rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsuse „Üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas” alajaotuse I „Puud” punktid 4, 5 ja 6;
  5) ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punkt 154 ja ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsuse nr 132 „Looduse kaitsest Paide rajoonis” lisa 2 „Vabariikliku tähtsusega objektid Paide rajoonis” alajaotuse 2 „Põlispuud” punkt 1;
  6) ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punkt 155 ja Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsuse nr 132 „Looduse kaitsest Paide rajoonis” lisa 1 „Kohaliku tähtsusega objektid Paide rajoonis” alajaotuse 2 „Üksikpuud ja puudegrupid” punkt 4;
  7) ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punkt 161;
  8) ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsuse nr 195 „Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamisest” lisa 2 „Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega üksikpuude, puudegruppide jt objektide nimekiri” punkt 1, ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsuse nr 132 „Looduse kaitsest Paide rajoonis” lisa 1 „Kohaliku tähtsusega objektid Paide rajoonis” alajaotuse 2 „Üksikpuud ja puudegrupid” punkt 1 ja Järva Maakonnavalitsuse 18. septembri 1991. a määruse nr 173 „Järvamaa looduskaitseobjektide nimekirja kinnitamine” lisa „Järvamaa looduskaitseobjektid” alajaotuse „Türi külanõukogu” punkt 3;
  9) ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsuse nr 195 „Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamisest” lisa 2 „Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega üksikpuude, puudegruppide jt objektide nimekiri” punkt 9 ja ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsuse nr 132 „Looduse kaitsest Paide rajoonis” lisa 1 „Kohaliku tähtsusega objektid Paide rajoonis” alajaotuse 2 „Üksikpuud ja puudegrupid” punkt 6;
  10) ENSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa 3 „Looduskaitse alla võetavate vabariikliku tähtsusega objektide täiendav nimekiri” alajaotuse „Põlised puud” punkt 11, ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsuse nr 132 „Looduse kaitsest Paide rajoonis” lisa 2 „Vabariikliku tähtsusega objektid Paide rajoonis” alajaotuse 2 „Põlispuud” punkt 8 ja Järva Maakonnavalitsuse 18. septembri 1991. a määruse nr 173 „Järvamaa looduskaitseobjektide nimekirja kinnitamine” lisa „Järvamaa looduskaitseobjektid” alajaotuse „Imavere külanõukogu” punkt 1;
  11) ENSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa 3 „Looduskaitse alla võetavate vabariikliku tähtsusega objektide täiendav nimekiri” alajaotuse „Põlised puud” punkt 12 ja ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsuse nr 132 „Looduse kaitsest Paide rajoonis” lisa 2 „Vabariikliku tähtsusega objektid Paide rajoonis” alajaotuse 2 „Põlispuud” punkt 9;
  12) ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 12. oktoobri 1966. a otsuse nr 182 „Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide nimekirja täiendamise kohta” punkt 108 ja ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsuse nr 132 „Looduse kaitsest Paide rajoonis” lisa 1 „Kohaliku tähtsusega objektid Paide rajoonis” alajaotuse 2 „Üksikpuud ja puudegrupid” punkt 9;
  13) ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 12. oktoobri 1966. a otsuse nr 182 „Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide nimekirja täiendamise kohta” punkt 110;
  14) ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsuse nr 132 „Looduse kaitsest Paide rajoonis” lisa 2 „Vabariikliku tähtsusega objektid Paide rajoonis” alajaotuse 2 „Põlispuud” punkt 2;
  15) ENSV Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsuse nr 132 „Looduse kaitsest Paide rajoonis” lisa 1 „Kohaliku tähtsusega objektid Paide rajoonis” alajaotuse 2 „Üksikpuud ja puudegrupid” punktid 2 ja 3;
  16) ENSV Paide Rajooni RSN Täitevkomitee 26. jaanuari 1981. a otsuse nr 15 „Uute looduskaitseobjektide arvele võtmise kohta” alajaotuse 1.2 „Puud” punkt 1.2.1 ja Järva Maakonnavalitsuse 18. septembri 1991. a määruse nr 173 „Järvamaa looduskaitseobjektide nimekirja kinnitamine” lisa „Järvamaa looduskaitseobjektid” alajaotuse „Türi külanõukogu” punkt 4;
  17) Järva Maakonnavalitsuse 18. septembri 1991. a määruse nr 173 „Järvamaa looduskaitseobjektide nimekirja kinnitamine” juurde kuuluva lisa alajaotuse „Koigi külanõukogu” punkt 4.

  (3) Seoses paragrahv 1 lõikes 3 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistada kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korralduse nr 331-k „Maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest” lisa 3 punkt 6;
  2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 1 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude ja kivikülvide loetelu” punktid 9 ja 20, osaliselt punkt 34 ja punkt 119;
  3) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põlispuude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punktid 45, 145 ja 146;
  4) Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa 3 „Looduskaitse alla võetavate vabariikliku tähtsusega objektide täiendav nimekiri” alajaotuse „Põlised puud” osaliselt punkt 1;
  5) Haapsalu rajooni TSN Täitevkomitee 22. aprilli 1964. a otsuse nr 17 „Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamiseks” lisa 1 alajaotuse „Põlised puud” punkt 1 ja Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsuse nr 267 „Looduskaitse objektide nimekirja täpsustamine” lisa 1 V osa „Põlised puud” punkt 1;
  6) Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsuse nr 267 „Looduskaitse objektide nimekirja täpsustamine” lisa 1 V osa „Põlised puud” punkt 7.

  (4) Seoses paragrahv 1 lõikes 4 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistada kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Rapla rajooni TSN Täitevkomitee 2. märtsi 1959. a otsuse nr 1 „Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest Rapla rajoonis” alajaotuse „Kehtna külanõukogu territooriumil” punkt 7, Rapla rajooni TSN Täitevkomitee 2. juuni 1961. a otsuse nr 2 „Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamiseks Rapla rajoonis” alajaotuse VII „Üksikud puud” punkt 18, Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 18. augusti 1964. a otsuse nr 92 „Looduskaitsest Rapla rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid” alajaotuse „Põlised puud” punkt 12 ja ENSV Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis” lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Üksikpuud” punkt 8;
  2) ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punkt 224, Rapla rajooni TSN Täitevkomitee 18. augusti 1964. a otsuse nr 92 „Looduskaitsest Rapla rajoonis” lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega looduskaitseobjektid maastiku üksikelemendid” alajaotuse „Põlispuud” punkt 3 ja ENSV Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Põlispuud” punkt 3;
  3) Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 14. septembri 1960. a otsuse nr 85 „Looduskaitse laiendamisest Märjamaa rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse alla kuuluvad objektid Märjamaa rajoonis” punkt 12, Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 18. augusti 1964. a otsuse nr 92 „Looduskaitsest Rapla rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid” alajaotuse „Põlised puud” punkt 49 ja ENSV Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis” lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Üksikpuud” punkt 40;
  4) Rapla rajooni TSN Täitevkomitee 2. juuni 1961. a otsuse nr 2 „Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamiseks Rapla rajoonis” VII alajaotuse „Üksikud puud” punkt 109, Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 18. augusti 1964. a otsuse nr 92 „Looduskaitsest Rapla rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid” alajaotuse „Põlised puud” punkt 30 ja ENSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa 3 „Looduskaitse alla võetavate vabariikliku tähtsusega objektide täiendav nimekiri” alajaotuse „Põlised puud” punkt 28;
  5) Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 18. augusti 1964. a otsuse nr 92 „Looduskaitsest Rapla rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskitse objektid” alajaotuse „Põlised puud” punkt 6 ja ENSV Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis” lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Üksikpuud” punkt 2;
  6) Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 18. augusti 1964. a otsuse nr 92 „Looduskaitsest Rapla rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid” alajaotuse „Põlised puud” punkt 7 ja ENSV Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis” lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Üksikpuud” punkt 4;
  7) ENSV Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis” lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Üksikpuud” punkt 17;
  8) ENSV Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis” lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Üksikpuud” punkt 18.

  (5) Seoses paragrahv 1 lõikes 5 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistada kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsuse „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus” alajaotuse A „Puud” punkt 2 ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide, ja põliste puude nimekirja kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punkt 123;
  2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide, ja põliste puude nimekirja kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punkt 130;
  3) Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai 1959. a otsuse nr 71 „Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis” lisa „Looduskaitse alla võetavate objektide ja maaalade nimekiri” punkt 12 ja Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsuse nr 32 „Looduse kaitsest Kingissepa rajoonis” lisa 1 III osa „Põlised puud” punkt 50;
  4) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirja kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punktid 110, 113, 128, 129, 131 ja 132;
  5) Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai 1959. a otsuse nr 71 „Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis” lisa „Looduskaitse alla võetavate objektide ja maaalade nimekiri” punkt 15 ja Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsuse nr 32 „Looduse kaitsest Kingissepa rajoonis” lisa 2 „Kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektide loetelu” III osa „Põlised puud” punkt 65;
  6) Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 16. septembri 1960. a otsuse nr 59 „Looduskaitset vajavate objektide kinnitamisest” lisa „Looduskaitse alla võetud objektide loetelu ja iseloomustus” osa B „Üksikobjektid” punkt 2;
  7) Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 16. septembri 1960. a otsuse nr 59 „Looduskaitset vajavate objektide kinnitamisest” lisa „Looduskaitse alla võetud objektide loetelu ja iseloomustus” osa B „Üksikobjektid” punkt 4;
  8) Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsuse nr 32 „Looduse kaitsest Kingissepa rajoonis” lisa 2 „Kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektide loetelu” III osa „Põlised puud” punktid 58 ja 67;
  9) Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa 3 alajaotuse „Põlised puud” punkt 8;
  10) Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 25. juuni 1970. a otsuse nr 59 „Muudatustest looduskaitse objektide nimekirjades” II osa punktid 7 ja 8.

§ 3.   Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 15. septembri 2010. a käskkirjaga nr 1293, keskkonnaministri 2. augusti 2010. a käskkirjaga nr 1096 ja keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a käskkirjaga nr 559 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistrikood (KKR).

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json