Teksti suurus:

Halduslepingu nr 7-3/620-1 muutmine Siseministeeriumi ning GoSwift OÜ, OÜ COLLADE, PALDISKI SADAMATE AS-i ja AS Transservis-N vahel

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2017, 5

Halduslepingu nr 7-3/620-1 muutmine Siseministeeriumi ning GoSwift OÜ, OÜ COLLADE, PALDISKI SADAMATE AS-i ja AS Transservis-N vahel

Vastu võetud 09.05.2017

 

LISA 2
09.05.2016 sõlmitud
halduslepingu nr 7‑3/620‑1 juurde

Siseministeerium, registrikood 70000562, aadress Pikk 61, 15065 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel siseminister Andres Anvelt,

ja

GoSwift OÜ, registrikood 10673059, aadress Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn, keda esindab juhatuse liige Hannes Plinte,

OÜ COLLADE, registrikood 10212884, aadress Vabaduse 12, 65609 Võru, keda esindab juhatuse liige Ülar Sarapuu,

Paldiski Sadamate AS, registrikood 10425338, aadress Peetri 11, 76805 Paldiski, keda esindab juhatuse liige Aleksandr Kovaljov,

AS TRANSSERVIS-N, registrikood 10338071, aadress Rahu 4A, 21003 Narva, keda esindab juhataja Vladimir Mižui,

edaspidi nimetatud koos pooled, leppisid kokku halduslepingu nr 7‑3/620‑1 (edaspidi leping) muutmises.

 

1. Muuta lepingu punkti 6.2 ja kehtestada teenuse kasutamise eest võetavate tasude suurused ajavahemikuks 16.05.2017 kuni 15.05.2018 järgmiselt:

„6.2. Pooled on kokku leppinud lepingu täitmise teisel aastal (16.05.2017 kuni 15.05.2018) teenuse kasutamise eest võetavate tasude suurused (koos käibemaksuga) järgmiselt:

6.2.1. A‑kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);

6.2.2. A‑kategooria sõiduki piiriületuse ooteala kasutamise eest 1 eurot (üks eurot);

6.2.3. B‑kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);

6.2.4. B‑kategooria sõiduki ooteala kasutamise eest 3 eurot (kolm eurot);

6.2.5. C‑kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);

6.2.6. C‑kategooria sõiduki piiriületuse ooteala kasutamise eest 14 eurot (neliteist eurot);

6.2.7. D‑kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);

6.2.8. D‑kategooria sõiduki piiriületuse ooteala kasutamise eest 14 eurot (neliteist eurot).“.

 

2. Täiendada lepingut punktidega 6.7, 6.8 ja 6.9 ning sõnastada need järgmiselt:

„6.7. Kui piiriületuse ootejärjekorra kohta ei kasutata, on piiriületuse ooteala kasutamine võimalik tühistada ja jätta ooteala kasutamise tasu ettemaksuks või taotleda selle tagastamist.

Ooteala kasutamise tasu tagastamisele ega ettemaksuks jätmisele ei ole õigust järgmistel juhtudel:

6.7.1. punktides 6.2.2 ja 6.2.4 nimetatud tasu ei tagastata ega jäeta ettemaksuks, kui piiriületuse ootejärjekorra koht tühistati vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne plaanitud piiriületuse aega;

6.7.2. punktides 6.2.6 ja 6.2.8 nimetatud tasu ei tagastata ega jäeta ettemaksuks, kui piiriületuse ootejärjekorra koht tühistati vähem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne plaanitud piiriületuse aega.

6.8. Ettemaksuks jäetud tasu saab kasutada ootejärjekorra koha tühistamisest alates kuue kuu jooksul. 

6.9. Punktides 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 ja 6.2.7 nimetatud tasu ei tagastata, kui piiriületuse ootejärjekorra kohta ei kasutatud või see tühistati.“.

 

3. Lepingumuudatuse punkt 1 jõustub 16.05.2017 ja punkt 2 kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siseministeerium

 

Andres Anvelt

registrikood 70000562

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Pikk 61, 15065 Tallinn

 

 

tel 612 5008

 

 

e‑post [email protected]  

 

 

 

 

 

 

 

 

GoSwift OÜ

 

Hannes Plinte

registrikood 10673059

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn

 

 

tel 651 0440, mob 508 8546

 

 

e‑post [email protected]  

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAÜHING COLLADE

 

Ülar Sarapuu

registrikood 10212884

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Vabaduse 12, 65609 Võru

 

 

tel 782 8790

 

 

e‑post [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

PALDISKI SADAMATE AS

 

Aleksandr Kovaljov

registrikood 10425338

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Peetri 11, 76805 Paldiski

 

 

tel 659 9352

 

 

e‑post [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiaselts TRANSSERVIS-N

 

Vladimir Mižui

registrikood 10338071

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Rahu 4A, 21003 Narva

 

 

tel 356 0104

 

 

e‑post [email protected]

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json