Teksti suurus:

Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2019, 3

Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Vastu võetud 08.05.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” § 1 lõikes 1 asendatakse arv „856” arvuga „905”, arv „845” arvuga „894”, arv „1475” arvuga „1426” ja arv „1333” arvuga „1284”.

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 1. juunil 2019. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json