Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2019, 5

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 07.05.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Lääne-Viru maakonna Tapa valla Tapa linna lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 11.

(11) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Ridaküla küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 11.”;

2) määrust täiendatakse lisaga 11 „Tapa valla Tapa linna ja Kadrina valla Ridaküla küla lahkmejooned” (lisatud).

§ 2.  Määrust rakendatakse 2019. aasta 1. maist.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Raigo Uukkivi
Halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 11 Tapa valla Tapa linna ja Kadrina valla Ridaküla küla lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json