Teksti suurus:

Mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale ohuteavituse edastamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord

Mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale ohuteavituse edastamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2024, 26

Mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale ohuteavituse edastamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.12.2022 nr 52
RT I, 29.12.2022, 57
jõustumine 19.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2024RT I, 10.05.2024, 2413.05.2024

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 1051 lõike 6 alusel.

§ 1.   Ohuteavituse edastamisega seotud kulude hüvitamine

  (1) Ohuteavituse lühisõnumi edastamise kulud hüvitatakse Häirekeskuse ja mobiiltelefoniteenust osutava sideettevõtja (edaspidi sideettevõtja) vahel sõlmitud kulude hüvitamise kokkuleppe kohaselt kord kalendrikuus, lähtudes edastatud lühisõnumite arvust ja kokkulepitud lühisõnumi hinnast.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulud hõlmavad sidevõrgu sõnumikeskuses, tuumikvõrgus ja juurdepääsuvõrgus rakendatud riist- ja tarkvara kasutamise kulusid.

  (3) Rändlusteenusega seotud kulude hüvitamisel lähtutakse Häirekeskuse ja sideettevõtja vahel sõlmitud kulude hüvitamise kokkuleppes kindlaks määratud rändlusteenuse keskmistatud hinnast.

  (4) Käesolevas määruses nimetatud kulud hüvitatakse sideettevõtjale riigieelarvest Siseministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu. Kui kulud tekivad elektroonilise side seaduse § 1051 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul kriisireguleerimisõppusel või sõjaväelises väljaõppes, hüvitab need Siseministeeriumi valitsemisalale õppuse või väljaõppe korraldaja.
[RT I, 10.05.2024, 24 - jõust. 13.05.2024]

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 19. jaanuaril 2023. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json