Teksti suurus:

Politseiametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Politseiametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2014, 3

Politseiametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded

Vastu võetud 04.06.2014 nr 22

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 783 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse vahetu sunni kohaldamisel politseiametniku enesekaitseks kasutatavate esemete (edaspidi enesekaitsevahendid) loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded.

§ 2.   Enesekaitsevahendite loetelu ja neile esitatavad nõuded

  (1) Politseiametniku enesekaitsevahendid on:
  1) kaitsekiiver – löögikindel või ballistiline kiiver, mis kaitseb pead löökide, torgete ja kuulide eest ning millel võib olla eemaldatav näokaitseks kasutatav visiir;
  2) kaitsevest – soomus- või muu löögikindel või ballistiline vest, mis kaitseb keha löökide, torgete ja kuulide eest;
  3) kaitsekilp – soomus- ning muu kuuli- ja löögikindel kilp;
  4) kehakaitsmed – ülakeha-, kaela-, õla-, küünarvarre-, kubeme-, reie-, põlve- ja säärekaitsmed või nendest koosnev komplekt, mis kaitseb keha või selle osi löögi ja põrutuse eest;
  5) kaitsesaapad – jalga löögi, põrutuse ja põletuse eest kaitsvad jalanõud;
  6) eririietus – raskesti süttivast materjalist riietus, mis kaitseb keha põletuste ja sööbivate ainete eest, samuti märgamiskindel riietusese keha kaitseks;
  7) kaitsekindad – mehaanilise vigastuse, sealhulgas löögi, marrastuse ja lõikeohu eest kaitsvad raskesti süttivast materjalist kindad või bioloogiliste ohutegurite eest kaitsvad ühe- või mitmekordselt kasutatavad kindad;
  8) kaitsev näokate – sööbiva aine ja kuumuse eest kaitsev raskesti süttivast materjalist kiivrisukk või muu näokate;
  9) varjav näokate – mis tahes materjalist näokate, mis peab katma näost vähemalt 2/3;
  10) kaitseprillid – ballistilised, löögi- ja valgusfiltriga prillid silmade kaitseks;
  11) gaasimask või muu hingamiskaitse – mürgise, joovastava või ärritava gaasi eest hingamisteede ja sissehingamise kaitseks, näiteks näokaitse, gaasimask.

  (2) Politseiametniku enesekaitsevahendiks võib olla käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata ese, mida kasutatakse samal eesmärgil ning mis võib olla politseiametniku enda või muu isiku valduses.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json