Teksti suurus:

Siseministri 12. aprilli 2013. a määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2014, 4

Siseministri 12. aprilli 2013. a määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 04.06.2014 nr 23

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 61 lõike 3 ja § 39 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseministri 12. aprilli 2013. a määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 12. aprilli 2013. a määruses nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmine muudatus:

paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Politseihariduse nõuet ei kohaldata nende politseiametnike suhtes, kes olid kuni 2014. aasta 30. juunini ametnikuna teenistuses Politsei- ja Piirivalveameti piirivalveosakonna migratsioonijärelevalvebüroos või prefektuuri piirivalvebüroo migratsioonijärelevalve talituses ning kes nimetati alates 2014. aasta 1. juulist samas büroos või talituses politseiametniku ametikohale.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json