Teksti suurus:

Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted

Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2015, 7

Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted

Vastu võetud 05.06.2015 nr 56

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 59 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse reederi poolt laevapere liikme kojusõidu korraldamise kulude hüvitamiseks ette nähtud tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted.

§ 2.   Reederi tagatise piisavuse hindamine

  (1) Tagatis loetakse piisavaks, kui laev on kindlustatud vastutuskindlustuslepingu alusel, mis hõlmab laevapere liikmele kojusõidu kulude hüvitamist.

  (2) Kui laevapere liikme kojusõidu kulude hüvitamine toimub muu rahalise tagatise alusel, loetakse piisavaks selline tagatis, mille suuruseks on vähemalt 6000 eurot laevapere liikme kohta.

  (3) Tagatise piisavust ja selle vastavust käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele hindab Veeteede Amet.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json