Teksti suurus:

Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2015, 9

Välja kuulutanud
Vabariigi President
05.06.2015 otsus nr 649

Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 02.06.2015

§ 1.  Täiskasvanute koolituse seadust (RT I, 23.03.2015, 5) täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

§ 431. Täiskasvanute koolituse seaduse kehtetuks tunnistamine

Täiskasvanute koolituse seadus (RT I 1993, 74, 1054) tunnistatakse kehtetuks.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json