Teksti suurus:

Liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamise ning ajakohastamise kord

Liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamise ning ajakohastamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2016, 9

Liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamise ning ajakohastamise kord1

Vastu võetud 12.10.2005 nr 120
RTL 2005, 105, 1603
jõustumine 21.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
09.06.2016RT I, 10.06.2016, 613.06.2016

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 1204 lõike 2 alusel.
[RT I, 10.06.2016, 6 - jõust. 13.06.2016]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse sideettevõtja poolt sideteenuse osutamise käigus lõppkasutajale pakutavate liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamine ja nende ajakohastamine.

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Sideettevõtja avalikustab sideteenuse osutamise käigus lõppkasutajale pakutavate liideste tüüpide spetsifikatsioonid enne nende liideste kaudu sideteenuse osutamise alustamist.

  (2) Sideettevõtja ajakohastab lõikes 1 nimetatud liideste tüüpide kohta esitatud informatsiooni vähemalt üks kord aastas ning teatab e-kirjaga liideste avalikustamisest ja ajakohastamisest kolme tööpäeva jooksul Tehnilise Järelevalve Ametile.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (3) Liideste tüüpide kohta esitatav spetsifikatsioon peab sisaldama viidet liidest puudutavale standardile või avalikult kättesaadavale tehnilisele spetsifikatsioonile. Kui dokument, millele viidatakse, sisaldab erinevaid liidese tüüpide spetsifikatsioone, siis tuleb viitele lisada, millist spetsifikatsiooni antud juhul kasutatakse. Avalikustada tuleb ka antud liidese kaudu pakutavad täiendavad teenused.

  (4) Sideettevõtja tagab lõikes 1 nimetatud spetsifikatsioonide avaliku kättesaadavuse veebilehel.

§ 3.   Sideettevõtja poolt avalikustatavad liideste tüübid

  Sideettevõtja peab avalikustama liideste tüüpide spetsifikatsioonid, kui tema poolt sideteenuse osutamise käigus lõppkasutajale pakutava liidese kaudu osutatakse vähemalt üht järgnevatest teenustest:
  1) andmesideteenus;
  2) mobiiltelefoniteenus;
  3) püsiliiniteenus;
  4) telefoniteenus.


1 Komisjoni direktiiv 2008/63/EÜ konkurentsi kohta telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete turgudel (ELT L 162, 21.06.2008, lk 20–23).
[RT I, 10.06.2016, 6 - jõust. 13.06.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json