Teksti suurus:

Kultuuriministri 20. aprilli 2021. a määruse nr 12 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2021, 1

Kultuuriministri 20. aprilli 2021. a määruse nr 12 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks” muutmine

Vastu võetud 09.06.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Kultuuriministri 20. aprilli 2021. a määruses nr 12 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „mis on 11. märtsil 2021 kehtima hakanud piirangute tõttu suletud” tekstiosaga „mis oli 11. märtsil 2021 kehtima hakanud piirangute tõttu suletud ja pärast 3. maid 2021 sportimiseks ja treenimiseks piiratult avatud”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „10. märtsil” tekstiosaga „25. aprillil”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine spordiobjektide valdajast eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle tegevus on perioodil 26.04.2021 kuni 30.05.2021 peatatud või piiratud Vabariigi Valitsuse 9. märtsil 2021 kehtestatud COVID-19 leviku tõkestamise piirangute tõttu.”;

4) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) ta ei ole saanud toetust spordiobjektile kultuuriministri 4. mai 2021. a määrusega nr 15 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele” kehtestatud toetusmeetmest või ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määrusega nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega” kehtestatud toetusmeetmest.”.

Anneli Ott
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json