Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2013, 74

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Vastu võetud 04.07.2013 nr 110

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 5 lõike 2 punkti 7 ja § 28 lõike 21, ülikooliseaduse § 211 lõike 1, § 223 lõike 2 ja § 567 lõike 10, rakenduskõrgkooli seaduse § 12 lõike 1, § 161 lõike 2 ja § 35 lõike 9 ning erakooliseaduse § 51 lõike 3 ja § 33 lõike 6 alusel ning lähtudes haridus- ja teadusministri ettepanekutest.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” lisa 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. juulist 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Kultuuriminister haridus- ja teadusministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 3 Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu

/otsingu_soovitused.json