Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruse nr 44 „Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2018, 11

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruse nr 44 „Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted” muutmine

Vastu võetud 05.07.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 66 lõike 5, § 70 lõike 5 ja § 72 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruses nr 44 „Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 2 punktides 1 ja 2, lõikes 4 ja lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „üheksa” sõnaga „kuue”;

2) paragrahvi 9 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõna „üheksa” sõnaga „ühe”;

3) paragrahvi 16 lõike 8 teises lauses asendatakse sõna „eemärgist” sõnaga „eesmärgist”.

Jüri Ratas
Peaminister

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json