Teksti suurus:

Linnade koefitsiendid

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2024, 4

Linnade koefitsiendid

Vastu võetud 20.12.2006 nr 11
RTL 2006, 92, 1717
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2007RTL 2007, 52, 95801.07.2007
21.12.2007RTL 2008, 2, 2012.01.2008
14.04.2008RTL 2008, 31, 46120.04.2008
09.07.2008RTL 2008, 59, 83220.07.2008
13.10.2008RTL 2008, 86, 120326.10.2008 , rakendatakse alates 1.10.2008
04.12.2008RTL 2008, 99, 140722.12.2008 , rakendatakse alates 1.12.2008
16.03.2009RTL 2009, 28, 36423.03.2009 , rakendatakse alates 1.03.2009
20.04.2010RTL 2010, 21, 38401.05.2010 , rakendatakse alates 1.04.2010
05.07.2010RT I 2010, 46, 27717.07.2010 , rakendatakse alates 1.07.2010
10.09.2010RT I 2010, 65, 48601.01.2011
09.02.2011RT I, 11.02.2011, 814.02.2011 , rakendatakse alates 1.03.2011
01.03.2012RT I, 06.03.2012, 909.03.2012 , rakendatakse alates 1.03.2012
16.04.2013RT I, 23.04.2013, 326.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
16.04.2014RT I, 23.04.2014, 726.04.2014 , rakendatakse alates 10.04.2014
07.07.2014RT I, 11.07.2014, 2714.07.2014
27.02.2015RT I, 04.03.2015, 3507.03.2015, rakendatakse alates 1.04.2015
12.02.2016RT I, 19.02.2016, 122.02.2016, rakendatakse alates 1.03.2016
14.02.2017RT I, 22.02.2017, 225.02.2017, rakendatakse alates 1.03.2017
22.12.2017RT I, 04.01.2018, 301.02.2018
06.08.2019RT I, 14.08.2019, 717.08.2019, osaliselt kohaldatakse tagasiulatuvalt 01.06.2019 ja 01.08.2019
05.09.2019RT I, 11.09.2019, 414.09.2019
26.02.2020RT I, 29.02.2020, 503.03.2020, rakendatakse alates 1.03.2020
27.04.2021RT I, 29.04.2021, 902.05.2021, rakendatakse alates 1.05.2021
09.07.2021RT I, 13.07.2021, 116.07.2021, rakendatakse alates 1.08.2021
11.02.2002RT I, 15.02.2022, 318.02.2022, rakendatakse 1.03.2022
27.06.2022RT I, 01.07.2022, 1604.07.2022, rakendatakse alates 1.08.2022
31.08.2022RT I, 03.09.2022, 306.09.2022, rakendatakse alates 1.09.2022
24.01.2023RT I, 26.01.2023, 129.01.2023, rakendatakse alates 1.02.2023
19.10.2023RT I, 21.10.2023, 324.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023. a.
05.02.2024RT I, 07.02.2024, 310.02.2024, rakendatakse 1. veebruarist 2024. a.
09.07.2024RT I, 10.07.2024, 313.07.2024, rakendatakse 1. augustist 2024. a.

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruse lisaga kehtestatakse linnade koefitsiendid (edaspidi koefitsiendid), mida kasutatakse teenistujale välisesinduses töötamise ajal makstava välislähetustasu arvutamisel.
[RT I, 23.04.2013, 3 - jõust. 26.04.2013]

  (2) Kui linnale ei ole koefitsienti kehtestatud, kohaldatakse sama riigi muule linnale kehtestatud koefitsienti. Kui riigis on kehtestatud koefitsient mitmele linnale, kohaldatakse lähemal asuvale linnale kehtestatud koefitsienti.
[RT I, 23.04.2013, 3 - jõust. 26.04.2013]

§ 2.   Koefitsientide määramine ja korrigeerimine

  (1) Koefitsientide määramisel lähtutakse välisriigi või linna elukallidusest ja turvariskidest, valuutakursside muutustest ja muudest asjaoludest ning võetakse arvesse euro ja asukohariigi valuuta vahetuskursi muutust, tuginedes Euroopa Keskpanga noteeringutele või selle puudumisel asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro kursile.
[RT I 2010, 65, 486 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Koefitsiendid vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse Rahandusministeeriumiga kooskõlastades vähemalt kord kvartalis, arvestades eelnenud perioodi valuuta vahetuskursi muutust, ning kord aastas, võttes lisaks valuutakursi muutusele arvesse ka asjaomase välisriigi või linna eelnenud perioodi tarbijahinnaindeksi muutust.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Lisa Linnade koefitsiendid
[RT I, 10.07.2024, 3 - jõust. 13.07.2024, rakendatakse 1. augustist 2024. a.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json