Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 11. novembri 2020. a määruse nr 38 „Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2021, 3

Haridus- ja teadusministri 11. novembri 2020. a määruse nr 38 „Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Vastu võetud 03.08.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 11. novembri 2020. a määruses nr 38 „Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;
2) masinaehituse tehnilised alused 25 EKAPd;
3) metallitööde alused 17 EKAPd;
4) praktika 35 EKAPd;
5) käsikaarkeevitus 18 EKAPd;
6) poolautomaatkeevitus 20 EKAPd;
7) TIG keevitus 18 EKAPd;
8) toote koostamine ja kvaliteedikontroll 38 EKAPd;
9) detailide töötlemine freespingil 38 EKAPd;
10) detailide töötlemine treipingil 38 EKAPd.”;

2) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud õppekava moodulite number 1-4 ja 5-6 või 6-7 õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Keevitaja, tase 4” vastavad kompetentsid.”;

3) määruse lisa 2 „Keevitus- ja metallitööd eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused” asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Keevitus- ja metallitööd eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused”.

§ 2.  Rakendussäte

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Liina Kersna
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa 1 Keevitus- ja metallitööd eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json