Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 10.09.2013, 2

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 05.09.2013 nr 134

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse normitehnilise märkuse lõppu lisatakse järgmine lauseosa:

„, Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2013/C 90/01 (ELT C 90, 27.03.2013, lk 1–37).”.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Paet
Välisminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Sõjaliste kaupade nimekiri

/otsingu_soovitused.json