Teksti suurus:

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruse nr 37 „Täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 10.09.2013, 4

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruse nr 37 „Täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 26.07.2013 nr 28

Määrus kehtestatakse kriminaalhooldusseaduse § 13 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruses nr 37 „Täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kriminaalhooldusametniku täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine ning tööülesannete loetelu, mille täitmisel ei pea ametnikul olema vastavat rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kriminaalhooldusseaduse § 13 lõigete 2 ja 3 alusel.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 5 järgmises sõnastuses:

§ 5. Tööülesanded, mille täitmise võib delegeerida ametnikule

Kriminaalhooldusametniku tööülesanded, mida täitval ametnikul ei pea olema kriminaalhooldusseaduse § 13 lõikes 1 sätestatud rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust, on järgmised:
1) üldkasuliku töö korraldamine ja läbiviimine, järelevalve teostamine, vajalike dokumentide koostamine ja esitamine ning kriminaalhooldusseaduse § 26 lõikes 5 sätestatud registri (edaspidi register) täitmine;
2) alkoholi- ja narkojoobe kontrollimine, vajalike dokumentide koostamine ja esitamine ning registri täitmine;
3) elektroonilise järelevalve korraldamine, kohaldamine ja läbiviimine, järelevalve teostamine, vajalike dokumentide koostamine ja esitamine ning registri täitmine;
4) kodukülastuse ja elukoha kontrolli korraldamine ja läbiviimine, vajalike dokumentide koostamine ja esitamine.”.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json