Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. detsembri 2020. a määruse nr 61 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.09.2021, 11

Keskkonnaministri 28. detsembri 2020. a määruse nr 61 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal“ muutmine

Vastu võetud 09.09.2021 nr 43

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ § 44 lõike 4 punkti 3 alusel.

Keskkonnaministri 28. detsembri 2020. a määruse nr 61 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal“ paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Silmasuurus peab pöörinooda pära lõpuosas vähemalt 5 m ulatuses olema vähemalt 104 mm.

(5) Silmasuurus peab põhjanooda pära lõpuosas vähemalt 5 m ulatuses olema vähemalt 104 mm.“.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json