Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 10.09.2022, 5

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas“ muutmine

Vastu võetud 09.09.2022 nr 87

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.   Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruses nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina piirang Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele viisa andmiseks, lühiajaliseks Eestis töötamiseks ning tähtajalise elamisloa andmiseks töötamise, õppimise või ettevõtluse eesmärgil.“;

2) paragrahvi 2 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 19. septembril 2022. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json