Teksti suurus:

Kaitseministri 11. detsembri 2012. a määruse nr 14 „Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2017, 6

Kaitseministri 11. detsembri 2012. a määruse nr 14 „Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.10.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõike 5 ja § 80 lõike 8 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 11. detsembri 2012. a määruse nr 14 „Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 11. detsembri 2012. a määruses nr 14 „Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse arv „5,55” arvuga „7,55”;

2) paragrahvis 2 asendatakse arv „35” arvuga „70”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 2017. aasta 25. septembrist.

Jüri Luik
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler