Teksti suurus:

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2010, 1

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” muutmise määrus

Vastu võetud 02.11.2010 nr 39

Määrus kehtestatakse „Tõestamisseaduse” § 57 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” (RTL 2001, 132, 1921; 2005, 30, 413) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 211 järgmises sõnastuses:

„211) Mauritius;”;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 431 järgmises sõnastuses:

„431) Usbekistan;”;

3) paragrahvi 4 punktis 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) Hiina Rahvavabariik, välja arvatud Aomen (Macau);”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) Hong Kong (Xianggang);”;

5) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 112 järgmises sõnastuses:

„112) Liechtenstein;”.

Rein Lang
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json