Teksti suurus:

Töötuskindlustusmakse määrad 2011. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2010, 4

Töötuskindlustusmakse määrad 2011. aastal

Vastu võetud 04.11.2010 nr 157

Määrus kehtestatakse „Töötuskindlustuse seaduse” § 41 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrad 2011. aastaks.

§ 2. Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr

  Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr 2011. aastal on 2,8% „Töötuskindlustuse seaduse” §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 3. Tööandja töötuskindlustusmakse määr

  Tööandja töötuskindlustusmakse määr 2011. aastal on 1,4% „Töötuskindlustuse seaduse” §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 4. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär