Teksti suurus:

Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.11.2017 otsus nr 169

Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus

Vastu võetud 25.10.2017

Ravimiseaduse § 76 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Ravimiamet võib müügiloa kehtetuks tunnistada, kui ravim ei ole Eestis kolme järjestikuse aasta jooksul müügiloa hoidjalt kättesaadav, välja arvatud, kui rahvatervise huvides on vajalik müügiluba kehtima jätta.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json