Teksti suurus:

Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega seotud majandus- ja taristuministri valitsemisala määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2020, 9

Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega seotud majandus- ja taristuministri valitsemisala määruste muutmine

Vastu võetud 03.11.2020 nr 67

Määrus kehtestatakse kemikaaliseaduse § 23 lõike 8 ja § 24 lõike 6, meresõiduohutuse seaduse § 751 lõike 9, sadamaseaduse § 25 lõike 12 ning § 27 lõike 6, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruse nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruse nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” §-s 11 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” § 8 lõikes 8 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonil” sõnaga „Keskkonnaametil”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded” § 9 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile” sõnaga „Keskkonnaametile”.

§ 4.  Majandus- ja taristuministri 1. märtsi 2016 a. määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 1. märtsi 2016 a. määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” § 7 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile” sõnaga „Keskkonnaametile”.

§ 5.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json