Teksti suurus:

Kutseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2010, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
02.12.2010 otsus nr 771

Kutseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2010

Kutseseaduses (RT I 2008, 24, 156; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva seaduse tähenduses loetakse riiklikult tunnustatuks õppekavad, mis kuuluvad õppekavagruppi, milles Vabariigi Valitsus on andnud õiguse kõrgharidustaseme õpet läbi viia.”;

2) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse kuupäev „2011. aasta 1. jaanuar” kuupäevaga „2014. aasta 1. jaanuar”;

3) paragrahvi 26 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kutsenõukogul on õigus pikendada enne seaduse jõustumist kehtinud kutsesüsteemi alusel kehtestatud kutsestandardi kehtivusaega kuni 2014. aasta 1. jaanuarini, kui kutsestandardi kehtivusaeg lõpeb enne, kui kutsestandard jõutakse viia vastavusse käesoleva seaduse § 4 alusel kehtestatud lisaga 1 „Kvalifikatsiooniraamistik”.”

Keit Pentus
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json