Teksti suurus:

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2013, 3

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.12.2013 nr 31

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 19 lõike 1 alusel.

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruses nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Piirikontrolli andmekogusse kantakse isiku ja tema sõiduki piiriületamise kohta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud andmetega seotud sisejulgeolekualast teavet.”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) sisejulgeolekualast teavet sisaldavad dokumendid.”

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json