Teksti suurus:

Regionaalministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 16 „Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2013, 4

Regionaalministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 16 „Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 02.12.2013 nr 16

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 89 lõike 1 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 16 „Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine” muutmine

Regionaalministri 27. oktoobri 2009. a määruses nr 16 „Maavalitsuse asukoha ja struktuuri kinnitamine” tehakse järgmine muudatus:

paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) siseauditi osakond – korraldab maavalitsustes ja maavalitsuste hallatavates asutustes siseauditialast tegevust.”

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json