Teksti suurus:

Välismaalaste seaduses sätestatud säilitamiskohustuse täitmiseks vajalike andmete ja dokumentide loetelu

Välismaalaste seaduses sätestatud säilitamiskohustuse täitmiseks vajalike andmete ja dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2015, 2

Välismaalaste seaduses sätestatud säilitamiskohustuse täitmiseks vajalike andmete ja dokumentide loetelu

Vastu võetud 04.12.2015 nr 65

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 286 lõike 5 alusel.

§ 1.   Säilitamiskohustuse täitmiseks vajalike andmete ja dokumentide loetelu

  Välismaalaste seaduse § 286 lõikes 4 sätestatud säilitamiskohustuse täitmiseks vajalikud andmed ja dokumendid on:
  1) koopia välismaalasele lühiajaliseks töötamiseks antavast viisakleebisest, tööandjale väljastatavast välismaalase lühiajalise töötamise registreerimise kinnitusest ja välismaalase reisidokumendi kõigist kannetega lehekülgedest;
  2) koopia välismaalase elamisloakaardi või isikutunnistuse mõlemast küljest;
  3) koopia riigikaitseseaduse § 36 lõikes 1 nimetatud loast Eesti Vabariigi territooriumil viibiva välisriigi relvajõudude liikmele;
  4) koopia varjupaigataotleja tunnistusele kantud loast Eestis töötada;
  5) koopia kohtumäärusest, mis tõendab välismaalase viibimist kinnipidamisasutuses kinnipeetava, vahistatu või arestialusena või
  6) koopia välismaalase Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisakleebisest või elamisloakaardist, kui välismaalane töötab Eestis välismaalaste seaduse § 105 lõike 4 alusel.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 5. juuli 2011. aasta määrus nr 19 „Välismaalaste seaduses sätestatud säilitamiskohustuse täitmiseks vajalike andmete ja dokumentide loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json