Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” ja 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2019, 2

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” ja 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” muutmine

Vastu võetud 06.12.2019 nr 57

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 ja hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 31 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruses nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusvooru rahaline maht maakondade kaupa kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga.”;

2) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” muutmine

Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruses nr 14 „Hajaasustuse programm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Valdkonna eest vastutav minister koostab programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse maakondade lõikes ja kinnitab selle käskkirjaga.”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Valdkonna eest vastutav minister koostab programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike omavalitsuste lõikes lähtuvalt riigipoolsest toetusvahendite jaotusest maakondade vahel ja § 11 lõike 10 alusel esitatud andmetest ning kinnitab selle käskkirjaga.”;

3) paragrahvi 9 lõikes 1 ja § 11 lõikes 1 asendatakse sõnad „riigihalduse minister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json