Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2019, 8

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 06.12.2019 nr 59

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) Tartu maakonna Elva valla külade loetelust jäetakse välja sõna „Kureküla”;

2) Tartu maakonna Elva valla külade loetelu lahtrisse lisatakse sõna „Lembevere” järele sõna „Lilleküla”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json