Teksti suurus:

Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning väljaandmise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2020, 39

Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning väljaandmise kord

Vastu võetud 06.12.2020 nr 84

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 25 lõike 7 alusel.

§ 1.   Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlus

  (1) Ohutusloa saamiseks, muutmiseks või uuendamiseks tuleb esitada taotlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile lisas 1 toodud vormil.

  (2) Tegutsemise ohutustunnistuse saamiseks, muutmiseks või uuendamiseks tuleb esitada taotlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile lisas 2 toodud vormil.

  (3) Tegutsemise ohutustunnistuse saamiseks, muutmiseks või uuendamiseks tuleb esitada eraldi taotlused iga tegevusliigi osas.

§ 2.   Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse väljaandmine

  (1) Ohutusloa annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välja turvapaberile trükitult lisas 3 toodud vormil.

  (2) Tegutsemise ohutustunnistuse annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välja turvapaberile trükitult lisas 4 toodud vormil.

§ 3.   Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse muutmine või uuendamine

  Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse muutmisel või uuendamisel annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välja uuesti vormistatud ohutusloa või tegutsemise ohutustunnistuse vastavalt §-le 2.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Ohutusloa taotlus

Lisa 2 Tegutsemise ohutustunnistuse taotlus

Lisa 3 Ohutusluba

Lisa 4 Tegutsemise ohutustunnistus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json