Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 „Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2012, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 „Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” muutmine

Vastu võetud 05.01.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 191 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 „Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” (RTL 2004, 130, 2017; 2009, 56, 818) normitehniline viide muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (EÜT L 046, 17.02.1997, lk 25–56), mida on muudetud direktiividega 98/85/EÜ (EÜT L 315, 25.11.1998, lk 14–34), 2001/53/EÜ (EÜT L 204, 28.07.2001, lk 1–28), 2002/75/EÜ (EÜT L 254, 23.09.2002, lk 1–46), 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58), 2008/67/EÜ (ELT L 171, 1.7.2008, lk 16–62), 2009/26/EÜ (ELT L 113, 5.05.2009, lk 1–52), 2010/68/EL (ELT L 305, 20.11.2010, lk 1–54) ja 2011/75/EL (ELT L 239, 15.09.2011, lk 1–51).”

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json