Teksti suurus:

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 „Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2012, 2

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 „Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 09.01.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruses nr 64 „Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” (RTL 2001, 124, 1798; 2007, 15, 239) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursitingimuste kohta avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi Interneti koduleheküljel.”;

2) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Konkursitulemused tehakse teatavaks igal aastal hiljemalt 15. maiks Haridus- ja Teadusministeeriumi Interneti koduleheküljel.”.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json