Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2013, 1

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” muutmine

Vastu võetud 04.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 13 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 13 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kuni 1. jaanuarini 2014. a on lubatud toota, töödelda ja üle anda joogivett, mille kvaliteedinäitajad ei vasta käesoleva määruse §-s 6 raua, mangaani, vesinikioonide kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi kohta sätestatud nõuetele ning mida kasutab vähem kui 2000 inimest. Sellise vee tootmine, töötlemine ja üleandmine toimub vastavalt veeseaduse §-s 131 sätestatud nõuetele.”.

Taavi Rõivas
Minister

Tiiu Aro
Kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json