Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2013, 5

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” muutmine

Vastu võetud 08.01.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 50 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruses nr 265 „Jäämurdetööde kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punktist 20 jäetakse välja sõnad „ning allkiri”;

2) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Laevade kogunemispunktide koordinaadid edastatakse laevadele laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori poolt raadiotelefoni teel Soome lahe laevaettekannete süsteemi töökanalitel.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json