Teksti suurus:

Kaitsepolitseiameti ametnike töötasustamine 2013. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2013, 9

Kaitsepolitseiameti ametnike töötasustamine 2013. aastal

Vastu võetud 10.01.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse julgeolekuasutuste seaduse § 16 lõigete 1 ja 2 ning politsei ja piirivalve seaduse § 70 lõike 6 alusel.

§ 1.  Palgaastmetele vastavate kuupalgamäärade kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse:
  1) Kaitsepolitseiameti politseiametnike palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad vastavalt lisale 1;
  2) Kaitsepolitseiameti ametnike, kes ei ole politseiteenistuses, palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad vastavalt lisale 2.

§ 2.  Palgamäärade diferentseerimine

  Palgamäärasid diferentseeritakse (suurendatakse) Ida-Viru ja Harju maakonnas töötavatel ametnikel vastavalt 25 ja 15 protsenti.

§ 3.  Teenistusastmetasu

  Kaitsepolitseiameti politseiametnikule teenistusastme eest makstava teenistusastmetasu suurus kehtestatakse vastavalt lisale 3.

§ 4.  Lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

  (1) Kaitsepolitseiameti peadirektor võib määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

  (2) Siseminister võib Kaitsepolitseiameti peadirektorile ja peadirektori asetäitjale määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

  (3) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks on ametniku teadmiste, oskuste ja töötulemuste hindamine.

  (4) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse töö tulemuslikkuse hindamine kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab Kaitsepolitseiameti peadirektor.

  (5) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse Kaitsepolitseiameti peadirektori või ametniku vahetu juhi poolt ametnikule antud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja ülesandeid.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Kaitsepolitseiameti politseiametnike palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad

Lisa 2 Kaitsepolitseiameti ametnike, kes ei ole politseiteenistuses, palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad

Lisa 3 Kaitsepolitseiameti politseiametnike teenistusastmetasud

/otsingu_soovitused.json