Teksti suurus:

Metallijäätmete täpsustatud nimistu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2022, 5

Metallijäätmete täpsustatud nimistu

Vastu võetud 19.08.2016 nr 26
RT I, 23.08.2016, 9
jõustumine 26.08.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.01.2022RT I, 11.01.2022, 314.01.2022

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 104 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende metallijäätmete täpsustatud nimistu, millele kehtivad erinõuded jäätmeseaduse 8. peatüki tähenduses ja mille kogumiseks või veoks tuleb taotleda jäätmeluba jäätmeseaduse 6. peatüki 3. jao tähenduses.

§ 2.   Metallijäätmeteks liigitamise üldnõuded

  Jäätmed liigitatakse metallijäätmeteks käesoleva määruse lisa alusel.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Jäätmekoodidega 16 01 21 02* ja 16 01 22 01 kirjeldatud jäätmete käitlemiseks antud jäätmeload, mis ei ole antud metallijäätmete kogumiseks või veoks, ja registreerimistõendid tuleb käesoleva määrusega kooskõlla viia hiljemalt 2017. aasta 31. maiks.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

Lisa Metallijäätmete täpsustatud nimistu
[RT I, 11.01.2022, 3 - jõust. 14.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json