Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/2286-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2022, 7

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/2286-1 muutmine

Vastu võetud 07.01.2022

Lisa 4
13.12.2018 sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/2286-1 juurde


Transpordiameti, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti teenuste juhtimise osakonna juhataja Reedik Poopuu, kes tegutseb liikuvuse korraldamise teenistuse direktori 06.07.2021 korralduse nr 1.1-3/21/300 alusel

ja

HT Motors Baltic OÜ, registrikoodiga 12027398, asukohaga Laki tn 16, 10621 Tallinn (edaspidi „Teostaja”), mida esindab põhikirja alusel tegutsev juhatuse liige Hanno Velt,

vahel on sõlmitud 13.12.2018 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/2286-1 (edaspidi „Leping”).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta poolte kokkuleppel, Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ning Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) Lepingu punktis 2.2 on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L1e- ja L3e-kategooria APRILIA, L1e- ja L3e-kategooria BETA, L3e-kategooria MOTO GUZZI, L7e- ja T3-kategooria ODES, L1e-, L3e- ja L5e-kategooria PEUGEOT, L1e-, L2e-, L3e- ja L5e-kategooria PIAGGIO ning L1e- ja L3e-kategooria VESPA sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”;
(iii) Lepingu punktis 11.2 on märgitud: „Teostaja poolt: Helgo Äkke, e-post: helgo@veltmotocenter.ee, telefon 501 7819.”.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L1e- ja L3e-kategooria APRILIA, L1e- ja L3e-kategooria BETA, L3e-kategooria MOTO GUZZI, L7e- ja T3-kategooria ODES, L1e-, L3e- ja L5e-kategooria PEUGEOT, L1e-, L2e-, L3e- ja L5e-kategooria PIAGGIO, L1e- ja L3e-kategooria VESPA ning L1e- ja L3e-kategooria SHERCO sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.

2. Muuta Lepingu punkti 11.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„11.2. Teostaja poolt: Hanno Velt, e-post: hanno@veltmotocenter.ee, telefon 5648 8805.”.

3. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

4. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

HT Motors Baltic OÜ

Registrikood: 70001490

Registrikood: 12027398

Asukoht: Valge 4,

Asukoht: Laki tn 16,

11413 Tallinn

10621 Tallinn

Telefon: +372 620 1200

Telefon: +372 5199 9799

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: info@veltmotocenter.ee

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json