Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2011, 3

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis” muutmine

Vastu võetud 07.02.2011 nr 11

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määrust nr 1 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis” (RTL 2004, 6, 75; 2009, 16, 192) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 18 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) korraldab Keskuse sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseauditi tööd.”;

2) paragrahvi 20 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) finants- ja asjaajamisosakond, mille ülesanne on eelarvestamine, Keskusele eraldatud rahaliste vahendite sihipärase kasutamise jälgimine, asjaajamise, teabevahetuse, arhiivitöö, personalitöö ja koolitustegevuse, riigivara arvestuse ning teabe- ja õppepäevade korraldamine, Põllumajandusministeeriumile finants-, personali- ja palgaarvestuseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni edastamine ning Keskuses loodava teabe vahendamine põllumajandussektorile;”;

3) paragrahvi 20 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 25 sõnastatakse järgmiselt:

§ 25. Keskus koostab ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.”;

5) paragrahv 26 sõnastatakse järgmiselt:

§ 26. Keskus esitab oma tegevuse ülevaated Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.”;

6) paragrahv 28 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 30 sõnastatakse järgmiselt:

§ 30. Keskuse struktuur ja töötajate koosseis kinnitatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus ja töökoht

Asutuse
juhid

Osakondade
ja teiste
struktuuriüksuste
juhid ja
peaspetsialistid

Kõrg-
kvalifikatsiooniga
erialaspetsialistid

Tehnikud ja kesk-
kvalifikatsiooniga
erialaspetsialistid

Oskus-
töölised ja
abipersonal

Kokku

Direktor

1

 

 

 

 

1

Asedirektor

3

 

 

 

 

3

Peatehnoloog

 

1

 

 

 

1

Akrediteerimise peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Siseaudiitor – töökeskkonna peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Üldosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Tehnikabüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaelektrik

 

1

 

 

 

1

Insener

 

 

1

 

 

1

Autojuht-lukksepp

 

 

 

1

 

1

Teenindusbüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

4

4

Majahoidja

 

 

 

 

1

1

Elektroonikabüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaelektroonik

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

 

1

 

1

Finants- ja ajaajamisosakond

Juhataja-peafinantsist

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Personalipeaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Asjaajamise peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhiabi

 

 

1

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Peainspektor

 

5

 

 

 

5

Põllumajandusseire ja uuringute osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist-asjaajaja

 

 

 

1

 

1

Põllumajanduskeskkonna seire büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

5

 

 

 

5

Mullaseire büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

4

 

 

 

4

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Põllumajandusuuringute büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Agrokeemia peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Seemnekontrolli laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Haiguste määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Idanevuse ja niiskuse määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Puhtuse määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Agrokeemia laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Mullaanalüüside sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Väetiseanalüüside sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Taimetervise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-viroloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-nematoloog

 

2

 

 

 

2

Peaspetsialist-mikrobioloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-entomoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-mükoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

1

 

2

Mikrobioloogia sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Jääkide ja saasteainete laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Taimekaitsevahendite sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

4

 

 

 

4

Spetsialist

 

 

 

1

 

1

Mükotoksiinide sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Metallide analüüsi sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Taimse materjali laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Teravilja ja õlikultuuride sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Sööda ja söödalisandite sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Viljandi katsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Töökoja juhataja

 

1

 

 

 

1

Valvur

 

 

 

 

1

1

Koristaja

 

 

 

 

1

1

Sordikontrolli osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Agronoom

 

 

2

 

 

2

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Majanduskatsete osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Agronoom

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Võru katsejaam

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

   0,5

   0,5

Kuusiku katsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Peainsener

 

1

 

 

 

1

Agronoom

 

 

3

 

 

3

Spetsialist

 

 

4

 

 

4

Koristaja

 

 

 

 

1

1

KOKKU

4

108    

34  

5

   8,5

159,5.”

§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2011. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json