Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2011, 8

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Vastu võetud 09.02.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse „Välisteenistuse seaduse” § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.  Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” (RTL 2006, 92, 1717; 2010, 65, 48) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Lisaga kehtestatud koefitsiente rakendatakse alates 1. märtsist 2011. a.

Urmas Paet
Minister

Alar Streimann
Kantsler

Lisa 

/otsingu_soovitused.json