Teksti suurus:

Justiitsministri 5. augusti 2011. a määruse nr 40 muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2016, 1

Justiitsministri 5. augusti 2011. a määruse nr 40 muutmine

Vastu võetud 26.01.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 45 lõike 41 alusel.

Justiitsministri 5. augusti 2011. a määruse nr 40 „Kaitsjast loobumise taotluse näidisvormi kehtestamine“ lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 1 Kaitsjast loobumise taotluse näidisvorm