Teksti suurus:

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2020, 1

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.02.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruses nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva määruse lisa punktiga 2 kehtestatud MINUSMA koefitsiente, punktiga 4 kehtestatud RSM jalaväerühma ja Põhja-Afganistani regiooni koefitsiente, punktiga 8 kehtestatud BRKH jalaväerühma koefitsienti ning punktiga 9 kehtestatud NATO NMI koefitsienti rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2019. aasta 1. novembrist.”.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json