Teksti suurus:

Rahvastikuregistri seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses notarite tehtavate perekonnaseisutoimingutega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2020, 3

Rahvastikuregistri seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses notarite tehtavate perekonnaseisutoimingutega

Vastu võetud 06.02.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 29 lõike 3 ja § 100 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 128 „Elukoha aadresse edastavate ning lisa-aadresse ja kontaktandmeid rahvastikuregistrisse kandvate avalikku ülesannet täitvate asutuste ja isikute ning isiku viibimiskoha aadressi andmeandjate loetelu ning elukoha aadressi edastamise, lisa-aadressi ja kontaktandmete rahvastikuregistrisse kandmise ja isiku viibimiskoha andmete esitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 128 „Elukoha aadresse edastavate ning lisa-aadresse ja kontaktandmeid rahvastikuregistrisse kandvate avalikku ülesannet täitvate asutuste ja isikute ning isiku viibimiskoha aadressi andmeandjate loetelu ning elukoha aadressi edastamise, lisa-aadressi ja kontaktandmete rahvastikuregistrisse kandmise ja isiku viibimiskoha andmete esitamise kord” § 6 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) notar perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõikes 8 nimetatud juhtudel.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 129 „Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 129 „Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu” § 45 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Riina Solman
Rahvastikuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json