Teksti suurus:

Kaasrahastamise leping ühistranspordi korraldamiseks Rakvere avalikel linnaliinidel

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2020, 10

Kaasrahastamise leping ühistranspordi korraldamiseks Rakvere avalikel linnaliinidel

Vastu võetud 06.02.2020


Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (registrikood 80213342), mida esindab MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatuse poolt antud volituste alusel tegevdirektori asetäitja Kadri Krooni, (edaspidi Keskus või pool)

ja

Rakvere Linnavalitsus (registrikood 75025064), mida esindab põhimääruse alusel linnapea Triin Varek (edaspidi Linnavalitsus), sõlmivad kaasrahastamise lepingu alljärgnevas:


1. Lepingu õiguslik alus ja eesmärk

1.1. Koostöökokkulepe sõlmitakse ühistranspordiseaduse § 13 lõike 3, § 15 lõike 2, § 16 lõike 1 punkt 6 ja Maanteeameti ühistranspordi osakonna kooskõlastuse 30.03.2016 nr 13-1/16-548-1 alusel.

1.2. Eesmärgiks on tagada Rakvere linna haldusterritooriumit ületavate liinikilomeetrite teenindamine bussiliinidega nr 1, 2, 3 ja 5 vastavalt Linnavalitsuse ja Osaühingu M.K. Reis-X, registrikood 10734513, (edaspidi Vedaja) vahel 29.12.2015 sõlmitud liiniveo avaliku teenindamise otselepingule.


2. Lepingu ese

2.1. Linnavalitsus on sõlminud Vedajaga avaliku teenindamise lepingu kehtivusega 01.01.2016 – 31.12.2021 Rakvere avalike linnaliinide nr 1, 2, 3 ja 5 teenindamise tagamiseks mahus 199 999,00 liinikilomeetrit aastas, millest osa on ülepiirilised liinikilomeetrid (ehk liinid kulgevad ka väljaspool Rakvere linna haldusterritooriumit).

2.2. Keskus ja Linnavalitsus lepivad kokku, et Keskus toetab alates 01.01.2020 kuni 31.12.2020 punktis 2.1 nimetatud liinide teenindamist 50% ulatuses vajalikust toetuse mahust vastavalt kinnitatud tariifile 0,296 eurot liinikilomeetri kohta ning toetuse summat punktis 2.1 nimetatud avaliku teenindamise lepingu kehtivuse ajal ei suurendata. Toetus eraldatakse Maanteeameti poolt Keskusele Lääne-Viru maakonnaliinide korraldamiseks eraldatavatest ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse vahenditest.

2.3. Linnavalitsus esitab iga kuu järgneva kalendrikuu 15-ndaks kuupäevaks Keskusele elektroonselt ja töödeldaval kujul viimase poolt aktsepteeritavas formaadis aruande koos arvega.

2.4. Linnavalitsus esitab ka igale kvartalile järgneva kalendrikuu 15-ndaks kuupäevaks Keskusele elektroonselt ja töödeldaval kujul viimase poolt aktsepteeritavas formaadis aruande liinide nr 1, 2, 3 ja 5 eelnenud kvartali teenindamise läbisõidu ehk liinikilomeetrite kohta.

2.5. Keskus kontrollib esitatud aruande õigsust, selle aktsepteerimisel tasub iga kuu järgselt Linnavalitsusele sihtotstarbelist toetust vastavalt läbitud liinikilomeetritele, kuid mitte üle 59 200 eurot (viiskümmend üheksa tuhat kakssada eurot) aastas. Detsembrikuu toetus makstakse välja jaanuaris.

2.6. Keskus tasub iga kuu järgselt Linnavalitsusele sihtotstarbelist toetust välja vastavalt esitatud arvele, pangaülekandega pangaarvele mitte hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.


3. Lepingu kehtivus

3.1. Leping jõustub alates selle allkirjastamisest mõlema poole poolt ja kehtib kuni poolte lepingujärgsete kohustuste nõuetekohase täitmiseni. Lepingut rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

3.2. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

   

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

 

 

Kadri Krooni

Triin Varek

Tegevdirektori asetäitja

Linnapea

/otsingu_soovitused.json