Teksti suurus:

Välisministri määruste muutmine Välisministeeriumi põhimääruse muudatuste tõttu

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2022, 9

Välisministri määruste muutmine Välisministeeriumi põhimääruse muudatuste tõttu

Vastu võetud 08.02.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 7 lõike 4 ja § 16 alusel.

§ 1.  Välisministri 25. juuni 2021. a määruse nr 2 „Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord” muutmine

Välisministri 25. juuni 2021. a määruses nr 2 „Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad „välismajanduse ja arengukoostöö” sõnaga „äridiplomaatia”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „poliitika- või Euroopa osakonna” sõnaga „poliitikaosakonna”.

§ 2.  Välisministri 17. juuni 2009. a määruse nr 12 „Konsulipatendi vorm ja andmise kord” muutmine

Välisministri 17. juuni 2009. a määruse nr 12 „Konsulipatendi vorm ja andmise kord” § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „välismajanduse ja arengukoostöö” sõnaga „äridiplomaatia”.

§ 3.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punkt 1 ning § 2 jõustuvad üldises korras.

  (2) Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. augustil 2022. a.

Eva-Maria Liimets
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json