Teksti suurus:

Arvestusala eksperdi kutseeksami programm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2022, 18

Arvestusala eksperdi kutseeksami programm

Vastu võetud 15.07.2019 nr 35
RT I, 19.07.2019, 4
jõustumine 22.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.02.2022RT I, 11.02.2022, 1514.02.2022

Määrus kehtestatakse audiitortegevuse seaduse § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.  Arvestusala eksperdi kutseeksami programmi kehtestamine

  Kehtestada arvestusala eksperdi kutseeksami programm, mis koosneb järgmistest osadest:
  1) arvestusala eksperdi kutseeksami jaod (lisa 1);
  2) Eesti finantsaruandluse standardi alamosa (lisa 2);
  3) Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu kinnitatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite ja nende tõlgenduste (edaspidi IFRS) alamosa (lisa 3);
  4) rahanduse ja juhtimise alamosa (lisa 4);
  5) arvestusala õiguse alamosa (lisa 5);
  6) vandeaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa (lisa 6);
  7) vandeaudiitori õiguse alamosa (lisa 7);
  8) riigi- ja haldusõiguse alamosa (lisa 8);
  9) vastavusauditi standardi alamosa (lisa 9);
  10) sobivustesti õiguse alamosa (lisa 10);
  11) siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa (lisa 11);
  12) avaliku sektori siseaudiitori alamosa (lisa 12);
  13) siseaudiitori atesteerimise alamosa (lisa 13).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Arvestusala eksperdi kutseeksami jaod

Lisa 2 Eesti finantsaruandluse standardi alamosa
[RT I, 11.02.2022, 15 - jõust. 14.02.2022]

Lisa 3 Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu kinnitatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite ja nende tõlgenduste (edaspidi IFRS) alamosa

Lisa 4 Rahanduse ja juhtimise alamosa

Lisa 5 Arvestusala õiguse alamosa
[RT I, 11.02.2022, 15 - jõust. 14.02.2022]

Lisa 6 Vandeaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa
[RT I, 11.02.2022, 15 - jõust. 14.02.2022]

Lisa 7 Vandeaudiitori õiguse alamosa
[RT I, 11.02.2022, 15 - jõust. 14.02.2022]

Lisa 8 Riigi- ja haldusõiguse alamosa
[RT I, 11.02.2022, 15 - jõust. 14.02.2022]

Lisa 9 Vastavusauditi standardi alamosa

Lisa 10 Sobivustesti õiguse alamosa
[RT I, 11.02.2022, 15 - jõust. 14.02.2022]

Lisa 11 Siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa

Lisa 12 Avaliku sektori siseaudiitori alamosa

Lisa 13 Siseaudiitori atesteerimise alamosa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json