Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 27. aprilli 2018. a määruse nr 21 „Koguenergia arvutamise meetod ning kütuse ja biokütuse energiasisaldus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2023, 1

Majandus- ja taristuministri 27. aprilli 2018. a määruse nr 21 „Koguenergia arvutamise meetod ning kütuse ja biokütuse energiasisaldus” muutmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 21 lõike 6 alusel.

Majandus- ja taristuministri 27. aprilli 2018. a määruses nr 21 „Koguenergia arvutamise meetod ning kütuse ja biokütuse energiasisaldus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvide 1 ja 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Energiasisalduse määramisel ühiku kohta lähtutakse energiamajanduse korralduse seaduse § 324 lõikest 7.”;

2) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json