Teksti suurus:

Koguenergia arvutamise meetod ning kütuse ja biokütuse energiasisaldus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2023, 2

Koguenergia arvutamise meetod ning kütuse ja biokütuse energiasisaldus

Vastu võetud 27.04.2018 nr 21
RT I, 04.05.2018, 20
jõustumine 07.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2023RT I, 11.02.2023, 114.02.2023

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 21 lõike 6 alusel.

§ 1.   Tarnija tarbimisse lubatud biokütuse koguenergia arvutamise meetod

  (1) Vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmisel arvesse võetava tarbimisse lubatud biokütuse koguenergia leitakse summeerides tarnija kõigi tarbimisse lubatud biokütuse liikide summaarne energiasisaldus.

  (2) Biokütuse liigi summaarse energiasisalduse leidmiseks korrutatakse biokütuse liigi tarbimisse lubatud kogus selle energiasisaldusega ühiku kohta.

  (3) Energiasisalduse määramisel ühiku kohta lähtutakse energiamajanduse korralduse seaduse § 324 lõikest 7.
[RT I, 11.02.2023, 1 - jõust. 14.02.2023]

§ 2.   Tarnija tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergia arvutamise meetod

  (1) Tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergia leidmiseks summeeritakse kõigi tarbimisse lubatud kütuseliikide energiasisaldus, millest lahutatakse vedelkütusevaru seaduse §-s 4 nimetatud äriühingult ostetud kütuse kogus.

  (2) Kütuseliigi summaarse energiasisalduse leidmiseks korrutatakse kütuseliigi tarbimisse lubatud kogus selle energiasisaldusega ühiku kohta.

  (3) Energiasisalduse määramisel ühiku kohta lähtutakse energiamajanduse korralduse seaduse § 324 lõikest 7.
[RT I, 11.02.2023, 1 - jõust. 14.02.2023]

§ 3.   Biokütuse koguenergia osakaal tarnija tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergias

  Vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmisel arvesse võetava biokütuse koguenergia osakaal (B) tarnija tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergias arvutatakse valemiga:

  B = 100 (Qbio/Qkütus),

  kus:
Qbio – paragrahvi 1 kohaselt arvutatud tarnija tarbimisse lubatud biokütuse koguenergia, teradžaulides (TJ);
Qkütus – paragrahvi 2 kohaselt arvutatud tarnija tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergia, teradžaulides (TJ).

Lisa Transpordis kasutatava kütuse energiasisaldus
[Kehtetu - RT I, 11.02.2023, 1 - jõust. 14.02.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json