Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2011. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2011, 8

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2011. aastal

Vastu võetud 17.12.2010 nr 68
RT I, 23.12.2010, 29
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.03.2011RT I, 11.03.2011, 314.03.2011

Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.   Püük nakkevõrkudega

  (1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 m laiusel veealal on 2011. aastal keelatud:
  1) püük nakkevõrkudega 1. jaanuarist 28. veebruarini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
  2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60 –80 mm.

  (2) Peipsi järvel, kaldast arvates kaugemal kui 1 km, ning Lämmi- ja Pihkva järvel, kaldast arvates kaugemal kui 500 m, on 2011. aastal keelatud püük nakkevõrkudega 15. märtsist 5. maini.
[RT I, 11.03.2011, 3 - jõust. 14.03.2011]

§ 2.   Nõuded silmasuurusele

  (1) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on kaldast arvates kaugemal kui 5 km keelatud kasutada mõrra juht- ja karjaaias või päras väiksemat silmasuurust kui 60 mm.

  (2) Peipsi järvel on jääalusel püügil põhjanooda ehk mutnikuga keelatud kasutada noodapära lõpust vähemalt 5 m ulatuses väiksemat silmasuurust kui 60 mm.

§ 3.   Rääbise alammõõt

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püüda rääbist, mille pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 17 cm või pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 20 cm.

§ 4.   Püügikeeld

  (1) Peipsi järvel on keelatud kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga 2. aprillist 30. aprillini 2011. a, välja arvatud jääalune püük.

  (2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve avaosas on keelatud kalapüük pöörinooda laeva pardalt vette laskmise ja laeva pardale võtmisega.

  (3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük kaldanoodaga 6. maist 15. juunini 2011. a.

  (4) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud rääbise püük 1. jaanuarist 30. juunini ja 1. augustist 31. detsembrini 2011. a.

§ 5.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json