Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2014, 6

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.03.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 751 lõike 9 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruses nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Elektrooniline mereinfosüsteem on liidestatud Euroopa Liidu meresõiduohutuse teabevahetussüsteemiga SafeSeaNet.”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 6 asendatakse tekstiosa „§-s 6” tekstiosaga „lisas 4”;

3) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) punktides 5, 7, 18, 21 ja 22 nimetatud teabe puhul elektroonilises formaadis PDF;
3) punktides 8–13, 16, 17, 20 ja 23–30 nimetatud teabe puhul üksikandmetena või elektroonilises formaadis XML;
4) punktides 6 ja 19 nimetatud dokumentide puhul üksikandmetena, elektroonilises formaadis XML või PDF.”;

4) paragrahvi 8 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 1–2, 4, 7–9 ja 14–30 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on reederil, laevaagendil ja laeva kaptenil.

(2) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 3 ja 6 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on sadamakaptenil.”

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2014. aastal.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json